PRA PESARAAN: SELANGKAH TRANSISI

pra pesaraan merupakan satu fasa peralihan dari dunia pekerjaan (sumber kewangan yang selesa dan masa yang terhad) kepada perubahan fasa yang lain (sumber kewangan kurang dan menpunyai banyak masa yang lapang).

MODUL

  • ‘Persaraan dan anda’
  • Skim pencen sektor awam dan swasta oleh JPA atau KWSP
  • Ilmu keusahawanan selepas persaraa
  • Bersama ikon pesara/Ikon usahawan
  • Pengurusan wasiat dan harta pusaka
  • Asas perancangan kewangan selepas persaraan
  • Pengurusan masa dan stress
  • Alam persaraan dan penyesuaian gaya hidup selepas persaraan
  • Amalan hidup sihat selepas bersara
  • Pesara dan teknologi 
Picture 03
Picture 02